Stuairín ma mbachall mbreá réidh - My Girl of the
curls flowing free

<bgsound src="../songs/carolan/woods.mid" loop="1">

le Filíocht na nDaoine
Táid na réalta ina sheasamh sa spéir
an ghrian is an ghealach 'na luí;
ta an fharraige táite gan braon
is níl téim ag an eala mar bhíodh.

Tá an chuaichín i mbarra na ngéag
á shíor-rá gur éalaigh sí uaim,
stuarín na mbachall mbreá réidh;
d'fhág Éire faoi atuirse chruaidh.

Trí ní a chím tré an ngrá
an peaca, an bás an phian,
is m'intinn á insint gach lá
m' aigne gur chráidh sí le ciach.

A mhaighdean do mhill tú mé im lár,
is m'impí óm láimh ortsa aniaar
mo leigheas ó na saigheada seo im lár
is go bhfaighe tú na grása ó Dhia.

Version by David Marcus.
The stars stand up in the sky
The sun and the moon are gone
The sea has been drained till it's dry
And his sway has forsaken the swan.

The cookoo on top of the tree
Is repeating my lovely one's flight--
My girl of the curls flowing free,
She has gone--and I cry in my plight.

Three things through love I see:
Pain, and death, and sin;
And in my mind is torturing me
With the sorrow my heart is in.

Oh why did I love her at all
And why did she wander away--
Ah, my girl, you're the cause of my fall,
May the Lord God forgive you some day.

Courtesy of IrishPage.com August 2022
Taisce Duan by Seán McMahon & Jo O'Donoghue pg 190, Poolbeg 1992. Forked River Library 891 621
Background music: Squire Woods Lamentation by Turlough O'Carolan
Back to Poem Index