An Difríocht idir Madra agus Cat!
The difference between a Dog and a Cat


An madra:

Tugann tú bia dom.
You give me food.

Ligeann tú dom codladh istigh mar a bhfuil sé tirim.
You let me sleep inside where it's dry.

Slíocann tú mo cheann ó am go ham.
You stroke my head from time to time.

Caithfidh gur dia thú!
You must be a god.


An cat:

Tugann tú bia dom.
You give me food.

Ligeann tú isteach is amach mé
You let me in and out.

Codlaím i d'ucht, nó ar an leaba, nó os comhair an tine, mar is mian liom.
I sleep on your lap, or on the bed, or in front of the fire, as I wish.

Caithfidh gur dia mé!
I must be a god.

Submitted by Dennis King
and posted on Gaeilge-B 10/4/00
Replay music: Boniwood
Ar ais: Back to Story Index