<bgsound src="C5-carrig.mid" loop="1">
.

.
Na Trí Leinteacha de'n Cheanabhán Móna - The Three Bog-Cotton Shirts Episode 5.

THREE SHIRTS HANGING ON A LINE

.
How the Sister Started to Weave the Three Bog-Cotton Shirts and How she was discovered by the Handsome Young Man.

'eadh, sin mar a bhí. Chomáin sí léi abhaile agus ar maidin lá 'r na mháireach, nuair a bhuail an duine uasal amach, agus a ghadhair agus a ghunna aige mar a dheineadh i gcómhnui, do rith a mháthair amach agus ghlaoidh sí air, “A leithéid seo a mhic,” ars' ise, “tá deartháir t'athar ana-breóite agus i n-ucht bháis agus is ceart duit dul d'á fhéachaint.” “Is dócha gur ceart,” ars' eisean léi, “agus ar ndóigh níor airigheas-sa aoin-ní bheith air go dtí seo.” D'iompaigh sé thar n-ais agus d'ullmhuigh sé é féin chun dul ag feiscint a dhuine mhuinteardha agus bhí sé ag imeacht agus na gadhair agus a ghunna aige. Rith a mháthair amach arís agus ghlaoidh sí air, “á! a mhic,” ars' ise, “cad 'na thaobh go bhfuillean t/u ag breith na ngadhar san leat ? Cad dearfadh aoinne chífaidh tu ag imeacht ar an gcuma sin, acht gur mhó bheadh seilgireacht ag deanamh buartha dhuit ná an duine breóite.” “Is dócha go bhfuil an ceart agat a mháthair,” ars' eisean. Chuir sé na gadhar isteach agus chuir sé a ghunna i gcoimeád agus chomáin sé leis fé dhéin tighe dearthar a athar.

16. And that's what happened. She went home and on the next day, when the young man had gone out with his gun and hunting dogs as he always did and his mother ran after him and shouted on him, “Son, “ she said, “your uncle is very sick and in danger of dying and it is only right that you should go to visit him.” “I suppose you are right,” he said, “although I never noticed anything wrong with him up to now,” He turned back and got himself ready to go to see his relative and he was just setting out with his gun and dogs when his mother ran out again and shouted after him, “Ah! Son,” she said, “why are you taking your dogs with you. What will anyone who sees you say but that you are more keen to go hunting than to bother about seeing someone who is ill.” “I suppose you are right, mother,” he said and he put the dogs inside and his gun in its safe place and set off for his uncle's house.

17. Nuair a bhí an duine uasal óg scathamh ó'n dtigh tháinig an mháthair agus fuair sí iall agus cheangail sí na gadhair d'á chéile. Choimead sí féin greim daingean ar cheann na h-éille agus scaoil sí chun si/ul Woman with hunting dogs

na gadhair. Comáin na gadhar leó agus níor stádadar go dtangadar go dtí an bhotháinín go raibh an bhean óg ann agus lean sí isteach sa bhotháinín iad.Tar éis teacht isteach dí d'fhéach sí mórthimcheall an tíghe bhig agus chonnaic sí na héanlaithe ar chrocadh anuas. “á,” ar sise “Is beag an iona domh-sa bheith gan feóil /ur agus a bhfuil ar crochadh as do chionn-sa i n-áirde. Cad é an saghas mná i n-aon chor th/u ?” Níor labhair an bhean eile pioc. “An amhlaidh ná labharfaidh t/u leis na daoinibh ?” ars' ise. Dhirigh sí rástail ar fuaid an tighe bhig le neart buile agus feirge agus chonnaic sí an cliabháinín agus an leanbh óg istigh ann. “B'fhéidir go dtabharfinn-se do chaint duit ar nóimeat,” ars' ise. Rug sí ar an cliabháinín agus an leanbh istigh ann agus thóg sí go dtí an doras agus bhuail sí anuas ar an dtalamh é agus bhuail sí lena chos é agus bhris sí é agus thug sí scannradh ar an leanbh. “B'fh'eidir go mbeadh a mhalairt do sceal agat amáireach nuair a thiocfhaidh do chompánach,” ag bualadh an doras amach agus ' á bhfágaint ansan. Chomáin sí léi ansan go ndeaghaigh sí abhaile.

17. When the young gentleman was some distance away from the house, the mother came and got a rope and she tied the two dogs together and she kept a firm grip on the end of it and she set off with them. The dogs carried on and never stopped until until they came to the hut where the young lady was and she followed the dogs inside. When she had entered, she looked all around and she saw the fowl hung up on the wall. “Ah,” she said, “It's little wonder that I am going without fresh meat when you have it hung up high there. What sort of woman are you ?” The young woman never said a word. “Why is it that you won't speak to anyone ?” said the old lady raging through the whole place with rage and anger. Broken Cradle

Then she saw the cradle with the little child in it. “Maybe you will recover your speech in a moment,” she said and she seized the child in the cradle and she took it down to the door and dumped it down on the ground. She stamped on the cradle with her foot and broke it and terrified the baby.. “Maybe now there'll be some change in your behaviour tomorrow when your companion comes,” she said, going out the door and leaving her there. She kept on going then until she got home.

18. Ba dheachair a rá ná go raibh buairt ar an mnaoi óig bhoicht nuair a chonnaic sí an cor a bhí tabharta d'á leanbhín. Chuir sí arís isteach sa chliabháinín é mar a raibh sé cheanna agus do thit aon deór amháin uaithi.Tháinig an duine uasal óg abhaile an oiche sin go dtí tigh a mháthar. D'éirigh go moch lá'r 'n-a mháireach agus chomáin sé leis agus na ghadhar agus a ghunna aige mar ba gnathach agus ní raibh puinn aimsire gur shrois sé an áit seo go raibh a bhean. Dhein sé breis dethnis an mhaidin seo toisc gan bheith ann inné roimhe sin. Tháinig sé isteach sa tighín agus is'é an chead áit go ndeaghaidh sé ná go dtí an cliabhán ag féachaint ar an bpáiste agus mo dhá chráiteacht is amhlaidh a bhí an cliabhán briste agus a leanbh beagnach marbh. “á,” ars' eisean, “Ní raibh fhios agam cad é an saghas mná th/u go dtí seo. Thángais agus bhuail t/u an leanbhín bocht agus bhris t/u an cliabháinín mar gheall ar mise fánamhaint uait inné agus dhiolfair as liomsa anois. Gluais ort amach i n-éinfheacht liom anois.” Do bhailigh sí c/uichea cuid oibre agus chomáin sí léi i n-einfheacht le n-a fear go dtángadar go dtí a thigh féin Ansan, thug sé ord/u Pyre to burn wife d'á raibh d'fhearaibh aige dul ag baili/u fugóidí agus iad a chur i n-aon charn amhain Ba ró-gheárr an mhoill ortha iad a bhaili/u – ana chruach mhór díobh.“Téanam ort anois,” ars' an duine uasal óg le n-a bhean. Do ghluais uirthi agus chuireadh i n-áirde ar an gcruaich mhóir fugóidi seo í.

18 It would be difficult to tell the grief of the young woman when she saw the treatment that was being given to her child by the old hag. She arose and picked up the child and then she put it back in the cradle where it had been and she shed a single tear. The young gentleman returned to his mother's house. He rose early next morning and set out with his dogs and gun as usual and it wasn't very long before he got to the place where his wife was. He was in some haste this morning because he hadn't been there the previous day. He came into the little house and the first thing he did was to go to the cradle to see how the child was and, alas, he found the cradle broken and his child almost dead. “Ah,” he said to the child's mother, “I didn't know what sort of woman you were until now. You came and struck the poor little child and broke the little cradle because I stayed away yesterday and now you'll pay for it. Come out with me now.” She gathered up her work and she accompanied her husband until they reached his house. Then he ordered his men to gather firewood and to pile it up in one heap. It wasn't long before they had built a big pile. “Hurry up now,” said the young man to his wife and he put her her on top of the huge pile.

to be continued

We would like to acknowledge that, because of unavoidable condensing, necessary for fitting this tale into the space available, some alteration in plot has had to be made. We have, however, tried to use our own beautiful West Cork Gaelic as far as possible.

Courtesy of Jack & Vivian, IrishPage.com 2024
Background music Carrag Fergus sequenced by Taylor.
Ar mbuiochas le Caoimhghín Ó Brolcháin
ar son a chabhair leis an nGaedhilge


Filleadh go clár scéalta
Click icon above to go back to story index