<bgsound src="C4-Mourne.mid" loop="1">
.

.
Na Tré Leinteacha de'n Cheanabhán Móna - The Three Bog-Cotton Shirts Episode 4.

Clump of Bog-Cotton.

.
How the Sister Started to Weave the Three Bog-Cotton Shirts and How she was discovered by the Handsome Young Man.

hí an lá buailte leó san am seo agus iad chun imeacht. Chaith a ndreifiúr í féin ar a dá glúin agus d'iarr sí i bpéin a n-anama ortha innsint di má bhí aon tsaghas ní ar druim an talamh do bhainfeadh an draoiocht díobh. �Níl,� arsa an dearthár críona,� acht ní nach féidir d'aon duine dhéanamh, agus ní maith liom é innsint duit i n-aon chor mar do thriailfeá é agus theipfeadh sé ort d'á fhaid a raghfá. �Mar sin féin, innis dom é, a dheartháir,� arsa ise. �Tá,� ar' seisean,� trí léinteacha dhéanamh de'n cheanabhán móna, é bailiú agus do sníomh agus d'fhighe agus na leinta bheith déanta agat i gcionn lae agus bliana agus gan aon fhocal cainte labhairt ar an bhfeadh sin, ná aon deór a shíleadh.� Chomáineadar leó ansan amach 'na dtrí bpréachánaibh dúbha. Chomáin sise léi agus bhí sí ag siúl riamh is coiche go dtáinig sí go dtí seana-phórtach go raibh seó' de'n cheanabhain móna seo ann, agus dúirt sí léi féin gur �maith an áit é seo,� chun cuir suas dí féin.

12. It was daylight by now and as they began to get ready to go, the sister threw herself onto her knees and she begged them to tell her, for the sake of their lives, if there was anything on the face of the earth that would take the spell off them. �There isn't anything,� said the eldest brother, �except one thing that isn't possible and it's no use my telling you because you will only try it and fail however much you try.� �All the same, tell me what it is brother,� she said. �You would have to make three shirts for us out of bog-cotton and you would have to gather the bog-cotton and spin it and weave it and have it all finished in the space of a year and a day and throughout that time you would not be able to say a word throughout that time nor shed a single tear.� They then went out in the shape of three crows. She herself carried on walking for a long time until she came to an old bog where there was a large amount of bog-cotton growing and she said to herself that this was a good place for her to stay.

13. Tháinig sí ansan agus dhein sí saghas scailp di féin le thais carraige bhí suas ó'n bportach i mbreac-choill bhig a bhí san áit. Dhírigh sí ar bheith ag bailiú an cheanabháin seo móna dhí féin ansan ar a dícheall. Bhí sí mar sin tamall agus lá d'á raibh sí ann, cé gheóbhadh an tslí acht duine uasal óg a bhí 'na rí ar an mball sin agus gadhair agus ghunna aige agus é ag sealgáireacht do féin. Tháinig sé fé dhein an bhotháinín agus chuaidh sé isteach agus chonnaic sé an bhean ba bhreátha gur leigh a shúil riamh uirthe. D'fhiafruigh sé dhi cad é an saghas mná í, nó cad do bheir mar sin í chomh haonaramhail san áit uaignigh sin. Níor labhair sí focal acht bheith ag obair léi. Chuir sé ceist agus ceist eile chúiche acht ní raibh aon brí dho ann, ní thabharfadh sí aon fhreagra air. D'fheach sé timcheall an bhótháin. Ní fheacaidh sé aon phioc bí na dí ann agus d'fhág sé 'na dhiaidh a raibh marbh aige i gcaitheamh an lae. 13. She made a rough shelter for herself beside the rocks which were a little way from the bog in a straggly wood and she began to gather the bog-cotton as fast as she could. She was doing this, the day she was there, Bog-Cotton and who should pass that way but a young gentleman who was the king of that region. He had a dog and a gun and he was hunting. Prince holding a gun and a Pheasant. He came on the shelter and he went inside and there he saw the most beautiful woman that he had ever laid eyes on. He asked her about herself and how it was that she was living all alone in such a lonely place. She never spoke a word but kept on working. He put one question after another to her but received no response. He looked around the hovel and he saw not a bit of food nor drink in the place so he left behind him all that he had caught in his hunting during the day. He went away home then and he came back the next day and the day after that and took with him all that he had got in his hunting during the day.

14. Sin mar a bhí. Bhí sé ag teacht ann gach aon lá go dtí i gcionn seachtaine nó coichis, go bhfuair sé féin tuitithe i ngrá leis an mnaoi óig seo agus do shamhlaigh sé go raibh sí sin leath slí 'n-a choinnibh. D'fhiafruig sé dhi mar seo, lá, an mbeadh sí sásta leis mar fhear nó an bpósfadh sí é. Dhein sé comharthai dho go mbeadh agus go bpósfadh ar coineall ná hiarrfadh sé uirthe an áit d'fhágaint go dtí gur bhé a toil féin é. Thoiligh sé chuige sin agus lá'r n-a mháireach thug sé leis beirt nó triúr go raibh iontaibh mór aige asta agus fear a bhí chun iad a phósadh agus phósadh ar an láthair Cradle for the new baby. sin iad. Sar a raibh an blian caithte, rugadh mac óg do'n mhnaoi. Dhein an t-athair cliabhán de chipíni na choille do'n páiste agus bhí sé an mhordálach tímcheall air. Acht san am céanna, mhothaigh máthair an dhuine uasail sa bhaile ná raibh aon ábhar de'n tseilg aige 'á thabhairt chúiche féin agus laenta ná tugadh sé aon phioc i n-aon chor leis.

14. He continued on then and went home and returned the following day.He was coming every day for a week or a fortnight until he found himself falling in love with this young lady and he began to think she was meeting him half-way. He enquired of her one day if she was would be content with him as a husband and would she like to marry him. She made signs that she would and that she would marry him if he was agreeable, on condition that he would not ask her to leave until she was prepared to do so. He agreed to that and the next day he took with him two or three whom he trusted and the man who was to perform the wedding ceremony and they married on the spot. Before the year was out the young lady had a young son. The father made a cradle out of the branches of the wood for the child and he was extremely proud of it. At the same time, the young man's mother at home noticed that he never brought her anything from the hunt and that there were days when he never brought anything home.

15. Chuaidh sí go dtí seandraoi bhí aici agus d'innis sí a cúrsa dho trid síos. �ó,� ars eisean, �ní chuirfeadh san aon iona ormsa, ná ortsa,dá mbeadh fhios agat an chúis atá aige leis. Tá duine eigin aige sin 'n-a chursaibh is measa leis gan feóil ná tusa.�. Cad iarfá ormsa,�ars' ise, �acht seift a mhúineadh dhom chun an té sin fháil amach ?��Breith mo bheil féin.� �Gheobhair san agus fáilte,� ars' ise. �Ar maidin amaireach,� ars' eisean, �nuair a bheidh sé ag imeacht, glaoidh thar n-ais air agus abair leis go bhfuil deartháir a athar ana-bhreoite agus é i n-ucht bháis agus gur mhór an náire dho mara raghadh sé á feachaint. Nuair a bheidh sé ag imeacht,beidh sé ag breith na ngadhar agus a ghunna leis agus abairse leis gur mhór an náire dho má bhearadh sé leis na gadhair sin agus a ghunna ag feachaint deartháir a athar. Cad a déarfadh aoinne acht gur mhó bheadh seilgireacht ag deanamh buartha dho ná an duine breóite. Dearfaidh sé go bhfuil n ceart agat agus cuirfidh sé isteach na gadhair agus cuirfidh sé suas an gunna agus imtheó' sé ansan ag feicsint an duine breóite. Nuair a bheidh sé imithe tamall chun siul ó'n dtigh, fáigh iall mhaith láidir agus ceangail na gadhair d'á chéile agus coinigh ceann na héille id' láimh agus scaoil chun siul iad agus ni'l aon baol ná go raghaidh siad go dtí an áit seo go bhfágann do mhac a chuid seilge ann.�

15.She went to an old wizard she had and she told him all about it. �Oh,� he said, � that shouldn't surprise me or you in the least, if you only knew the reason he has for it all. He has someone who needs meat much more than you.� � What would you ask of me,� she said, � to tell me a plan so that I could find out about this person ?� �Anything I ask for ?� he asked. �Whatever you want,� she said. �Tomorrow morning,�he said,�after he has gone out, call him back and tell him that his uncle is very sick and is dying and that it would be a great shame for him not to go and see him and to be taking his gun and hunting dogs with him. What would people say but that it mattered more to him to be going hunting than to visit the sick man. He will agree with you and he will give up the gun and The Wizard. fasten the dogs in and then he will set off to see the sick person. When he is gone a while from the house, get a strong rope and fasten the dogs together and keep a good grip on the other end of it in your hand then take them for a walk and there is no danger but that they will go to the place where your son is leaving what he gets in his hunting.�

to be continued

We would like to acknowledge that, because of unavoidable condensing, necessary for fitting this tale into the space available, some alteration in plot has had to be made. We have, however, tried to use our own beautiful West Cork Gaelic as far as possible.

Courtesy of Jack & Vivian, IrishPage.com Feb. 2022
Replay background music: Background music: Mountains of Mourne sequenced by Frank Lennon.
Ar mbuiochas le Caoimhghén Ó Brolcháin
ar son a chabhair leis an nGaedhilge


Filleadh go clár scéalta
Click icon above to go back to story index