<bgsound src="thyme.mid" loop="1">
Madra na n-ocht gCos - Dog with eight legs III

.

o bhí mar sin go dtí lá'r n-a mháireach, agus tar éis a ndinnéir bheith ithte aca, fuair an bhean uasal faill éigin ar an rí, gur chuir sí nimh i gcuid de'n bhia do bhí fhios aici thógfadh sé chun é bhreith ag triall ar a chlainn.Má fuair sí faill ar an rí, ní bhfuair sí faill ar an ngadhar, mar do thug an gadhar fé ndeara cad do dhein sí leis an mbia d'fhair a bhean go maith ar an rí an fhaid a bhí sé ag socrú' an bí cuige agus do thóg an chuid de go raibh an nimh curtha aici ann comh maith agus gan pioc d'a fhios aige.

17. Everything stayed like that until the next day when they had eaten their dinner and the queen found an opportunity, when the king was off guard, to put some poison in some of the food which she knew he had put aside to take to his family. But if she caught the king off guard, she didn't catch the dog off guard because it watched carefully what she did with the food. The king got the food ready and he packed the food into which she had put poison also without his knowledge.

18. D'imthigh sé féinig agus an gadhar annsan fé dhéin na clainne agus bhí fhios ag an madra go raibh rud éigin le déanamh aige sar ar shrois an rí an tur. Thosnaigh an gadhar ag lútáil timcheall air agus do tháinig sé roimhe n-a chosa comh dona sin gur thuit an mhias as a dhá lámh agus gur briseadh í agus gur doirteadh a raibh ann amach ar an dtalamh. D'imthig an rí thar n-ais arís agus gan morán mhoille, fuair sé dinnéir eile do'n clainn agus chuaidh sé ag triall ortha leis arís.

18. He set off then, himself and the dog, to go to his family and the dog knew that it had to do something before the king should reach the tower. It began to jump around the king's feet so badly that the dish fell out of his two hands and smashed on the ground, spilling the food. The king went back then and, without delay, he got another meal ready for his family and set off again.

19. D'itheadar é agus thug a n-athair tamall 'na dteannta mar a dheineadh i gcomhnui.I gceann suim laethannta, nuair a fuair an bhean uasal go raibh an rí ag breith an bídh i gcomhnuí ag triall ar an gclaínn, bhi fhios aice nar chailleadh i n-aon chor iad. D'imthigh si go dti an bhean bhocht insan tsráid arís agus línteán mór óir aici. Do bhuail sí cúichi isteach agus d'fháiltigh an bhean bhocht roimpi. Do thug sí cathaoír di chun súidhte mar do bhí sí ag cuimhneamh go dtarraiceóchadh sí tuilleadh de'n ór aisti.

19. They ate the food and the father spent a while in their company as he always did. After a few days, when the lady found that the king was bringing food as usual to his family, she knew that they hadn't died at all. She went back to the poor woman in the street again and she took a big net bag full, of gold with her. She entered and the poor woman welcomed her and gave her a chair to sit on for she was thinking that she might be able to get yet more gold out of her.

20. Cad ta ort anois ? a dúirt an bhean bhocht. Tá an rí ag tarrac bídh chun a clainne agus do chuireas nimh insa bia agus n´ior mhairbh sé iad. Ní fheadar cad dhéanfair leo, arsa an bhean bhocht, acht tá fhios agam nár mhaith liomsa iad a mharbhadh dá bhféadfainn é. Le 'n-a linn sin do tharraig an bhean uasal amach an línteán óir lán go barra. Tabharfaidh mé dhuit é seo go léir, arsa sise, Má mhuineann tú aon tslí dhom chun an rí a chuir bun os cionn leó.

20. What's troubling you now ? asked the poor woman. The king is still bringing food to his family. I put poison into it but it didn't kill them. I don't know what you could do with them, said the poor woman, but I know that I wouldn't like them to be killed if at all possible. Whilst she was talking, the lady drew out the net bag which was full to the brim with gold. I will give you all of this, she said if you will show me any way in which I can interfere between the king and his family.

21. Do tháinig an dúil go leir ag an mná bhoicht insan ór agus do stop sí ar feadh tamaill. Tar éis machtnamh mór fada dhéanamh do chuímhnigh sí go tarraiceócadh sí tuilleadh den ór as an mnaoi uasail agus cuige sin, duirt sí, Tá fhios agam cad do cuirfeadh bun os cionn leo é, acht ba dheachair dom é innsint duit ar an méid sin mar do bhíos ró-cheanamhail ortha.. Tiubhraidh mé oiread óir eile agus an méid sin duit, arsa an bhean uasal, má dheineann tú aoinní d'fháil dom do chuirfeadh bun os cionn leo é ! Gheóbhadsa dhuit ní, arsa an bhean bhocht, do chuirfidh bun os chionn leo é acht tabhair chúgham an línteán óir ar dtúis. D'imthigh an bhean uasal agus í lán d'athas, mar do cheap sí deireadh cuir le n-a leas-chloinn an uair seo.

21. Great greed all together came into the poor woman then and she paused for a while. After thinking for a good while on how she could coax more gold out of the queen, she said, I know what will outwit the king, but it would be very difficult for me because I was always very fond of them. I will give you even more gold than that, said the lady, if you will give me anything that will finish them ! I will give you something, said the poor woman, that will finish them, but first you must give me the net bag of money. The lady went away full of happiness because she thought that she could get rid of her foster family this time.

22. Nuair a tháinig an bhean uasal thar nais leis an linteán óir shín sí chun na mná boichte iad agus thug an bhean bhocht úll draoieachta do bhí aici agus dúirt sí lei, nuair a raghadh sí abhaile agus nuair a bheadh a ndinnéir caithte aca, an t-úll a thabhairt dá fhear chéile agus a rá gur b'in an t-úll ba bhreátha do connaic sí ar an margadh inniu. Nuair a bheidh sé sin ithte aige, ní cuimhneóchaidh sé arís go brá ar a thriúr iníon. Dhéin an bhean uasal gach aon ní mar a dubhradh lei agus nuair a bhí an t-úll ithte aige níor chuimhnig an rí ríamh ó shin ar a chlann. Nuair a fuair an gadhar ná raibh an rí ag fáil an dinnéir i gcómhair na clainne mar ba ghnáth, thosnaigh sé ag breith ar a a chuid éadaigh a d'iarraidh e tharrac leis i dreó an túr ach do theip air a chur i gcuimhne dhó dul ag triall ortha.

22. When the lady came back with the bag of money she handed it to the poor woman who then gave the lady an enchanted apple. She told her, that when she went home, she should give it to her husband after he had eaten his dinner and to tell him that it was the finest apple she had seen in the market that day. When he had eaten it, he wouldn't think of his three daughters again for ever. The lady did everything as she had been told and when he had eaten it, he never remembered his children again, ever. When the dog found that the king wasn't getting the food ready for the children as usual, he began to pull his clothes in the direction of the tower but he failed to remind the king that he should go to them.

to be continued

We would like to acknowledge that, because of unavoidable condensing, necessary for fitting this tale into the space available, some alteration in plot has had to be made. We have, however, tried to use own beautiful West Cork Gaelic as far as possible.

Courtesy of Jack & Vivian, IrishPage.com 2022
Click here for Madra Chapter I
Click here for Madra Chapter II
This Page Madra Chapter III
Click here for
Background music: a Bunch of Thyme ...
Ar mbuiochas le Caoimhghín Ó Brolcháin
ar son a chabhair leis an nGaedhilge


Filleadh go clár scéalta
Click icon above to go back to story index