Paidreacha - Christian Prayers

An Bheannacht -- The Blessing

In ainm an Athar agus an Mhic agus an Spioraid Naoimh. Amen.
In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
in on-im on ah-her ah-gus on vick ah-gus on sprid nave

Rest mouse arrow on the shamrock at the end of the line to reveal phonetics.
Click on the speakers to listen to a prayer. Be patient and wait for the prayer to buffer and play.

Ár nAthair -- Our Father

Ár nAthair atá ar neamh,
go naofar d'ainm
Go dtaga do ríocht
Go ndéantar do thoil
ar an talamh mar a dhéantar ar neamh.
ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu
Agus maith dúinn ár bhfiacha
Mar a mhaithimidne ár bhféichiúnaithe féin
Agus ná lig sinn i gcathú
ach saor sinn ó olc. ( Amen ).

óir is leatsa an ríocht
agus an chumhacht agus an ghlóir
Trí shaol na saol. Amen.

Our Father who art in heaven,
may your name be hallowed.
May your kingdom come.
May your will be done.
on the earth as it is done in heaven.
Our daily bread give to us today
and forgive us our debts
As we forgive our own debtors
And lead us us not into temptation
but deliver us from evil. ( Amen ).

For yours is the kingdom
and the power and the glory
For ever and ever. Amen.

An tÁivé Máiria -- The Hail Mary

'Sé do bheatha, a Mhuire, atá lán de ghrásta,
tá an Tiarna leat.
Is beannaithe thú idir mná
Agus is beannaithe toradh do bhroinne, íosa.
A Naomh-Mhuire, a Mháthair Dé,
guigh orainn na peacaigh,
Anois agus ar uair ár mbáis. Amen.

Hail Mary, who is full of grace, Sha(de) doe va(t)+hu(t), u(p) M+we+ru(t) lawn je(t) g+raw+stu(f)
the Lord is with you (h)ut+awe (b)un tea+are+nu(t) lay+(h)ut<br>
You are blessed among women is Ben+aye+to(p) too (h)id+jeer men+awe
And the fruit of your womb, Jesus, is blessed. Egg+us is Ben+nigh+he(r) tore+add doe v+row+nu(t), e(at)+oh+su(b)
Holy Mary, Mother of God, u(p) nave M+we+ru(t) War+her Jay
pray for us, the sinners g+we+g a rain nu(t) peck+aye
Now and at the hour of our death. Amen. (b)un+i(t)+sh(oe) egg+us air (p)oor or moss<br>

Glóir don Athair -- Glory be to the Father

Glóir don Athair agus don Mhac
agus don Spiorad Naomh;
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus
mar a bheas go brách, le saol na saol. Amen.

Glory to the Father and to the Son Glor(y) done ah+her egg+us done v+(st)ick
and to the Holy Spirit;  egg-us done Spirit nave
as it was in the beginning, as it is now, and marr u(p) vee air too+s, marr u(p)+t=awe (b)un+(d)ish egg+us
as it will be for ever, for the life of the world. marr a bay go b-raw le(t) seal no(t) seal. <br>

* Thanks to Brad Wilson for the text, taken from Saltair, Urnaithe Duchais (Prayers from the Irish Tradtion) collected by Pádraig ÓFiannachta, published 1988 by The Columbia Press.


Filleadh abhaile
Back to index page