Irish Poetry Series - Dán 1.


Filiocht - Poetry
Údar anaithnid - Author Unknown
Poetry Level: Beginners
Courtesy of Vivian & Jack
Background Music: Cherish the Ladies
Labhair an Teanga Ghaeilge

Ó labhair an teanga Ghaeilge liom,
A chuid mo chroi a stór,
An teanga a leabhair mo mháithair liom,
In Éirinn ghlas fadó.

'Sí teanga bhinn ár sinsear í,
An chaint is milse glór:
Ó labhair an teanga Ghaeilge liom,
Is bain dem'chroí an brón.

Ó labhair an teanga Ghaeilge liom,
'Sí teanga cheart na nGael:
An teanga bhinn is ársa 'ta
Lé fáil ar fud an tsaoil.

A stór mo chroi is beannacht ort,
A chailín óig gan cháim,
Cá bhfúil sa saol aon teanga mar
Ár dteanga féin le fáil?

Speak the Irish Language

Oh speak the Irish language with me,
Treasure of my heart,
The language my mother spoke to me,
In green Ireland long ago.

She is the language of our ancestors,
The sweetest sounding speech:
Oh, speak the Irish language with me,
And remove sorrow from my heart.

Oh speak the Irish language with me,
The true language of the Gael:
The oldest language there is
to be found in all the world.

Treasure of my heart a blessing on you,
Young flawless girl,
Where in the world is there any language like
Our own language to be had?

Courtesy of Jack and Vivian