Irish Poetry Series - Dán 2.


Filiocht - Poetry
Údar anaithnid - Author Unknown
Poetry Level: Beginners
Courtesy of Vivian & Jack
Background Music: Cherish the Ladies
An Ghaeilge

Is mise an Ghaeilge
Is mise do theanga
Is mise do chultúr
D'Úsáid na Filí mé
D'Úsáid na huaisle
D'Úsáid na daoine mé
is d'Úsáid na lenaí
Go bródúil a bhí siad
Agus mise faoi réim.

Ach tháinig an strainséir
Chuir sé faoi chois mé
Is rud ní ba mheasa
Nior mhaith le mo chlann mé
Anois táim; lag
Anois táim; tréith
Ach fós táim libh
Is beidh mé go beo.
Tóg suas mo cheann
Cuir áthas ar mo chroí
Labhraígí mé
Ó labhraígí mé!

The Irish Language

I am Irish
I am your language
I am your culture
The poets used me
The nobles used me
The people used me
and the children used me
Proud they were
And I flourished

But the stranger came
He suppressed me
Something worse than that was
my own people rejected me
Now I am weak
Now I am feeble
But still I am with you
and I will be forever.
Raise up my head
Put joy in my heart
Speak me
Oh speak me!