Ag Críost an Síol - To Christ the Seed

flower

Ag Críost an Síol

Ag Críost an síol, ag Críost an fómhar;
in iothlainn Dé go dtugtar sinn.

Ag Críost an mhuir, ag Críost an t-iasc;
líonta Dé go gcastar sinn.

Ó fhás go haois, ó aois go bás,
do dhá láimh, a Chríost, anall tharainn.

Ó bhás go críoch nach críoch ach athfhás,
i bParthas na ngrás go rabhaimid.

To Christ the seed, to Christ the crop,
in barn of Christ may we be brought.

To Christ the sea, to Christ the fish,
in nets of Christ may we be caught.

From growth to age, from age to death,
Thy two arms here, O Christ, about us.

From death to end, not end but growth,
in blessed Paradise may we be.

Courtesy of: An Duanaire, 1981
Translated by Thomas Kinsella
Background Music: To Christ the Seed.

Back to Duanaire List