Now comic guy  presenting Scéalta Grinn -- Irish Jokes

Sa Chúiart - In the Courtroom
Ag Plandu Prátaí - Planting Potatos
Banc na hEireann The Bank of Ireland
P�draig agus Mich�al - Pat and Mike
Timpiste carr - Car Accident
Aifreann madra - Dog's Funeral
An tAsal Marbh - The Dead Jackass
Éireannach Thár Sáile - Irishman away
Áit Pairceála - Parking Spot
Faigheann an Bhean Ch�ile b�s - The wife dies.
Na Na�on�in san Afraic - The Babies in Africa
Madra�n Tuirseach - Tired Puppy

Courtesy of Vivian & Jack Hennessey, IrishPage.com 2022