<bgsound src="../midi/carrig.mid" loop="1">
Altú roimh Bhia - Grace before the Banquet

An Old Irish Grace


Bail na gcúig arán agus an dá iasc,
A roinn Dia ar an gcúig mhíle duine,
Rath ón Rí a rinne an roinn
Go dtige ar ár gcuid is as ár gcomhroinn. In ainm an Athar agus an Mhic agus an Spioraid Naoimh. Amen.
The blessing of the 5 loaves & 2 fishes
that God shared with the 5000,
the bounty of the King who made the sharing
come upon our food, (upon our bride and groom) and upon all of us who share it (with them). In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.

Another Old Irish Grace

Beannaigh sinne, a Dhia.
Beannaigh ár mbia agus ár ndeoch.
ós tú a cheannaigh sinn go daor
Agus a shaor sinn ó olc,
Mar a thug tú an chuid seo dúinn
Go dtuga tú dúinn ár gcuid den ghlóir shíoraí.
Bless us, O God.
Bless our food & our drink.
Since you redemmed us so dearly
and delivered us from evil,
as you gave us a share in this food
so may you give us a share in eternal life.

Traditional Grace

Irish

Beannaigh sinn, a Thiarna,
tríd idirghuí Phádraig agus Brighid agus na bronntanais seo uait,
a bhfuilimid le glacadh
ó do rath, trí Chríost ár dTiarna. Amen.

English

Bless us, O Lord,
through the intercession of Patrick and Brigid
and these your gifts
which we are about to receive
from your bounty through
Christ our Lord. Amen.

Latin

Benedic, Domine, nos
per intercessionem Patricii et Brigidae
Et haec tua dona
Quae de tua largitate
sumus sumpturi per Christum,
Dominum nostrum Amen.

Courtesy of Jack & Vivian Hennessey, IrishPage.com April 2005
For phonetics consult the pocket dictionary Fóclóir Póca.

Filleadh go liosta
Click icon above to go back to the Wedding List