Contrárthachtaí - Opposites.

confused

These words in Irish and English are antonyms. It is useful in learning vocabulary to know the opposite of the word being used. It is also a good aid to learning to connect words in such a way.

 • ádh
 • luck

  mi-ádh

  misfortune

  Go ráibh tú daibhir í mí-adh.

 • agaidh
 • front

  cúl

  back

  Tar isteach ag an doras cúl.

 • aingeal
 • angel

  diabhal

  devil

  Don diabhal.

 • álainn
 • beautiful

  gránna

  ugly

  Cailín alainn í.

 • abhac
 • dwarf

  fathach

  giant

  Is gránna an fathach.

 • allta
 • wild

  ceansa

  tame

  Tá allta an torc.

 • amhras
 • doubt

  creidmheach

  belief

  Táim í grá le cailín.

 • ansin
 • there

  anseo

  here

  Tá me anseo agus tú ansin.

 • ar siul
 • going on

  ar shiul

  gone

  Tá picnic ar siul.

 • bán
 • white

  dubh

  black

  Tá sé dubh dorcha.

 • beannacht
 • blessing

  mallacht

  curse

  Béir bua agus beannacht.

 • bog
 • soft

  crúa

  hard

  Sin urlar crua ach an leaba bog.

 • bréig
 • lie

  fírinne

  truth

  Tá craiceann na fírinne air.

 • brídeach
 • bride

  baintreach

  widow

  .

 • bród
 • pride

  náire

  shame

  Bhí náire air.

 • breith
 • birth

  marbh

  death

  Tá an marbh í lamhe Dé.

 • briosc
 • brittel

  aclai

  flexible

  Tá an plata aclai.

 • breith
 • birth

  marbh

  death

  Tá an marbh í lamhe Dé.

 • bua
 • win

  caill

  loss

  Béir bua agus beannacht

 • bun
 • bottom

  barr

  top

  Chuaigh mé ó bun go bharr.

 • cam
 • crooked

  díreach

  straight

  Go díreach.

 • cara
 • friend

  namhaid

  enemy

  Táim ag deanamh cara.

 • céanna
 • the same

  difríocht

  different

  D'éirí mé san am céanna.

 • céart
 • true

  mi-chéart

  false

  Tá an céart agat.

 • ceist
 • question

  freagra

  answer

  Cuir ceist!

 • clíste
 • smart

  dúr

  dumb

  Is fearr Gaeilge briste ná Béarla clíste.

 • coladh
 • sleep

  dúiseacht

  awake

  Tá sé ina choladh.

 • compordach
 • comfortable

  mícompordach

  uncomfortable

  A bhfuil tu compordach?

 • cúin
 • silent

  glórach

  noisy

  Oiche chuin

 • cumasach
 • capable

  míchumasach

  disabled

  Tá an fear míchumasach.

 • daor
 • expensive

  saor

  free

  Seo fainne daor.

 • deas
 • right

  clé

  left

  Féach ar deas agus ar clé.

 • draen
 • drain

  stopallán

  stopper

  Cuir air an stopallán.

 • drong
 • gang

  duine aonair

  loner

  Tá drong droch ag teacht.

 • éasca
 • easy

  deacair

  difficult

  Ba deacair an scrudú.

 • faoi
 • under

  thar

  over

  Bhí an bantrach faoi bron.

 • foighne
 • patience

  mífhoighne

  impatience

  Bíodh foighne agat!.

 • fortunach
 • fortunate

  mífhortunach

  unfortunate

  Bí fortunach!.

 • geal
 • bright

  dorcha

  dark

  Tá sé dubh dorcha.

 • glan
 • clean

  salach

  dirty

  Tá an teach glan.

 • infheicthe
 • visible

  dofheicthe

  invisible

  An fear dofheicthe.

 • imeacht
 • depart

  filleadh

  return

  Táim ag filleadh go hEireann.

 • iocóir
 • payer

  iocaí

  payee

  Tá an t-airgead ag an t-iocóir.

 • ionraic
 • honest

  mí-ionraic

  dishonest

  Bí ionraic!.

 • isteach
 • inside

  amach

  outside

  Tar isteach agus ná téigh amach arís.

 • istigh
 • inside

  amuigh

  outside

  Bhí mé istigh agus tú amuigh.

 • day

  oiche

  night

  Oiche mhaith!

 • lán
 • full

  folamh

  empty

  Tá mo cupan folamh.

 • láidir
 • strong

  lag

  weak

  Seo luch láidir!

 • lui
 • lie

  sasamh

  stand

  Táim í mo shasamh.

 • léite
 • legible

  doléite

  illegible

  Scrí go léite.

 • maith
 • good

  dona

  bad

  Fear maith é.

 • mall
 • slow

  luath

  quick

  Tá sí luath ag déanamh cairde.

 • marbh
 • dead

  beo

  alive

  Níl sé beo. Tá sé marbh.

 • milis
 • sweet

  géar

  sour

  Seo bainne géar.

 • minic
 • often

  annamh

  seldom

  Olann mé go hannamh.

 • mór
 • big

  beag

  small

  Is mór an fharraige is beag mo bhád.

 • mórán
 • many

  beagán

  few

  Tá mórán daoine ann.

 • naomh
 • saint

  peacach

  sinner

  Bionn na naomhe faoi láthair Dé.

 • neamh
 • heaven

  ifreann

  hell

  Á n-athair ce atá ar neamh.

 • obair
 • work

  imirt

  play

  Tá na paisti ag imirt.

 • ocrasach
 • hungry

  sásta

  satisfied

  Tá me sásta.

 • óg
 • young

  sean

  old

  Tá an buachail óg.

 • ógbhean
 • young lady

  seanbhean

  old woman

  Bhí deas an ógbhean.

 • ógfhear
 • young man

  seanfhear

  old man

  Bhí laidir an ófhear.

 • ord
 • order

  anord

  chaos

  A bhfuil gach rud in ord?

 • oscail
 • open

  dún

  close

  Oscail agus ná dún an doras.

 • ramhar
 • fat

  tanaí

  skinny

  Níl sé ramhar ná tanai.

 • remír
 • prefix

  iarmhir

  suffix

  Is "neamh-" remír.

 • sásta
 • satisfied

  míshásta

  dissatisfied

  Tá an bhan míshásta.

 • scath
 • shade

  greine

  sun

  Suigh sios sa scath.

 • sin
 • that

  seo

  this

  Seo do chota.

 • sios
 • up

  suas

  down

  Táim ag dul síos a staighre.

 • slán
 • healthy

  tinn

  sick

  Nílim tinn táim slán.

 • sonas
 • happiness

  brón

  sorrow

  Sonas ort!

 • sotalach
 • humble

  uiriseal

  arrogant

  Páiste sotalach é seo.

 • sponc
 • courage

  eaglach

  fear

  Biodh sponc agat.

 • suimiú
 • addition

  dealú

  subtraction

  Seo dealú.

 • taisce
 • deposit

  cúlú

  withdrawal

  Rinne mé taisce sa bhainc.

 • tar
 • come

  téigh

  go

  Tar isteach.

 • hot

  fúair

  cold

  Níl se té. Tá sé fúair.

 • teacht
 • come

  imeacht

  leave

  Tá orm imeacht.

 • thíos
 • down

  thuos

  up

  Tá mo seomra thíos an staighre.

 • tirim
 • dry

  fliuch

  wet

  Aire! Tá an t-urlar fluich.

 • túr
 • tower

  tobar

  well

  Níl uisce ar fad sa tobar.

 • tosach
 • beginning

  críoch

  end

  Seo críoch an chursa.

  Courtesy of IrishPage.com
  Manahawkin, Ocean County, NJ USA
  [ Background Music: Dawning of the Day ]
  Ar ais: Return to Home Page