<bgsound src="C1-grace.mid" loop="1">
.

.
Na Trí Leinteacha de'n Cheanabhán Móna - The Three Bog-Cotton Shirts Episode 1.

King, Queen, and 3 boys

How the King married again after the death of his wife.

.
o bhí rí ann fado – má bhí is minic a bhí – agus beidh arís leis – agus do phós sé. Bhí triúr mac agus iníon aige nuair a leag an bás lámh ar a mhnaoi agus do chailleadh í. Bhí an inion an té ba shine do'n clann agus do choimead a h-athair sa bhaile aige féin í sin. Chuir sé an triur leanbhai eile amach ag triall ar thriúr dreathair dó a bhí 'n-a gcomhnui sa tsráid bhig a ngiorracht dó agus do bhí sé ag tabhairt díol maith dhóibh as a dtrioblóid. D'fhan an sceal mar sin annsan go dtí gur chuímhnigh sé ar phósadh arís agus chuige sin chuaidh sé ag triall ar a dhearthaireacha agus d'innis sé dhóibh é. Dubhairt sé leó go ndeanfadh sé tigh fé thalam do'n triúr mac, mar g ur mhór leis a raibh de mhuirín air agus go dtabharfadh sé féin aire dhóibh le cúnamh a ndearthair.

1. There was a king long ago – and if there was 'tis often there was, and will be again – and he got married. He had three sons and a daughter when death laid its hand on his wife and she died. The daughter was the eldest of the family and the father kept her at home to himself. The three other children he sent away to three brothers, who lived in the street next to himself, to be cared for and he paid them well for their trouble. That's how the story stayed until he thought of getting married again and because of that, he went to see his brothers again and he told them. He said that he would make a house under the ground for the three brothers because they were his responsibility and that he would take care of them with his brothers' help.

2. Nuair a bhí an tig deanta aige, chuir sé an triúr mac ann agus chuir sé gadhar mór laidir 'na dteannta. Bhí tuiscint idir é féin agus an inion, bia a chur ag triall ortha coitianta i ngan fhios d'aoinne mor-thimpeall ortha ar eagla go bhfaghadh aoinne san áit amach go raibh a leithéidi i n-aon chor ann. Annsan dhein sé cleamhnas le mnaoi uasail do bhí i bhfad ó'n áit go raibh sé féin 'na chomhnui. Phós sé an bhean seo agus thug sé leis abhaile í go dtí a chúirt féin. Bhíodar ag maireachtaint annsan go suaimhneasach feadh i bhfad go dtí lá 'nar tháinig bean bhocht go dtí an chúirt ag iarraidh deirce agus duirt an bhanríona imeacht lei, mar níor thug sí airgead riamh do ghiollai na leiscúila a bhí an iomad páistí aca.” Sé duirt an bhean bhocht, “Imeacht gan teacht ort a sprionlóir agus scrios maidne ort. Níor dhiúltaigh an bhean uasal a bhí ann romhat cabhair a thabhairt dosna bochtaibh riamh.” Lá ar na mháireach, bhí Poor woman begging for alms beantreach bhocht eile ar leach an dorais agus í ag iarraidh déirce agus dhúiltigh an bhanríona arís aon ní a thabhairt dí. “Mí-ádh ort a cníopaire gan mhaith ! Níor dhúiltaigh an bhean uasal a bhí ann romhatsa cabhair éigin a thabhairt dosna bochtaibh riamh.” Lá ar na mháireach, bhí beantreach eile ar leach an dorais agus í ag iarraidh deirce dhéan an bhanríon a aigne suas fháil amach gach ní fé'n bhean a bhí ann roimpi agus nuair a tháinig an bhean eile go dtí an doras ag iarraidh déirce, dúirt sí lei, “Gheobfhaidh tú an mala seo lán d'airgid ach innis dom rud eigin i dtaobh an mhnaoi uasal a bhí annseo im'áitsa, a' raibh páis/ti aici agus cé'n fáth a mbionn na mná deirce ag tabhairt gach mallacht fe'n ngrian orm”

2. When he had made the house, he put the three boys into it together with a huge dog. He had an understanding with his daughter to take them food regularly and unknown to anyone around in case anyone around might find out about them. Underground house for the 3 boys Then he got married to a lady who lived far from the place where he himself lived. He brought this lady home to his own palace and they lived comfortably there for a long while until one day a poor woman came to the court asking for alms and the queen told her to go away and that she never gave money to lazy people who had too many children. The poor woman said, “Going without returning on you, you skinflint and may destruction fall upon you. The good queen who was there before you always gave help to the poor !” Next day, there was another poor widow on the doorstep asking for alms and again the queen refused to give her anything. “Bad luck to you, you skinflint. The good lady who was there before you never refused to give help to the poor!” Next day there was another poor widow on the doorstep asking for alms and the queen made up her mind to find out about the queen who had been there before her and when the other woman called asking for alms, she said, I will give you this purse full of money if you will tell me about the lady who was here before me and did she have any children and why the begging women are putting every curse under the sun on me?”

3. “Ní chuirfeadh sin aon ionadh ort,” arsa bean an tí, “dá mbeadh fhios agat. Tá cúis a ndóthain aca lena gcuid mallachtaí leis. Bhí saol maith aca go dtí go dtáinaís-se agus níl aon chabhair ná cognamh aca ó phós an rí tusa.“An ndeireann tú é liom sin ?” ars' an bhean uasal. “Deirim,” arsa bean an tí, “agus tá rud eile ann ná feadairís i n-aon chor. Tá níos mó muirín ar an rí ná shaoilis-se. Tá triúr mac aige sin agus táid siad curtha i bhfolach i n-áit éigin aige.” “An ndeireann tú liom é sin, leis ?” ars' an bhean Wizard uasal. “Deirim go deimhin,” ars' bean an tí. “B'fhearr liom ná rud maith,” ars' an bhean uasal, “go mbeadh fhios agam cá bhfuil siad.” “Cad do thabharfá ar fhios a bheith agat ?” arsa bean an tí. “Thabharfainn breith do bhéil féin,” ars ise. “Is eadh,” arsa bean an tí, “Tá sean-draoi d'fhear agamsa agus déanfaidh sé seift éigin ar iad san fháil amach.” “Agus an m'or é do phágh ?” ars' an bhean uasal. “Tá,” ars' ise, “lán mo chrisín de chruithneacht gus lán mo chruisín d'eorna agus méid an crisín ná toradh seacht mblian do gach aon tsord aca seo.” “Geóbhair é sin agus fáilte,” ars' an bhean uasal, “Má fagann tú amach dom-sa cá bhfuil siad.”

3. “That wouldn't surprise you,” said the woman of the house, “if you had only known, they have cause enough. They had a good life up until you came and they have received Queen refusing alms neither help nor aid since the king married you.” Is that what you're telling me ?” asked the lady. “Yes,” said the woman of the house and the king has more troubles than you thought. He has three sons and he has them hidden somewhere.” “Do you tell me that ?” asked the lady. “I do indeed,” said the woman of the house. “Above all things, I would like to know where they are,” said the lady. “What would you give for this knowledge ?” asked the woman of the house. “Whatever you say yourself,” the lady replied. “Well then,” said the woman of the house, “I know of an old wizard and he could be able to think of a plan to find out about them.” “And how much would you want to be paid ?” asked the lady. “Oh,” she said, “the fill of my basket of butter and the fill of my basket of wheat and the fill of my basket of corn and the fill of my basket of oats and the same amount of each sort for the next seven years.” “You will get that and welcome,” said the lady,”if you find out where they are for me.”

to be continued

We would like to acknowledge that, because of unavoidable condensing, necessary for fitting this tale into the space available, some alteration in plot has had to be made. We have, however, tried to use our own beautiful West Cork Gaelic as far as possible.

Courtesy of Jack & Vivian, IrishPage.com 2012
Replay background music: Grace...
sequenced by Frank Lennon.
Ar mbuiochas le Caoimhghín Ó Brolcháin
ar son a chabhair leis an nGaedhilge


Filleadh go clár scéalta
Click icon above to go back to story index