Santa Lucia

Santa Lucia
Solas na Gealaí mín
Taitneamh ar bóchna,
Ré-ghaetha geal is caoin,
Gaoth bhog ag seoladh.
Réalta go hard sa spéir,
Breá linn an oíche,
áille is caoimhe.

Curfá:
éist leis an nglór ag ceol!
Taobh linn an guth gan bhrón -
Santa Lucia, Santa Lucia!
Aoibhinn linn an t-amhrán,
Seo sinn i dtír na ndán-
Santa Lucia, Santa Lucia.

Tráth bhíonn na gaotha bog
Timpeall ag seoladh,
Cuirtear chun suain sinn
Sinne brónach.
Leatsa a Napoli,
Leatsa na Cumhachta
Leatsa an geangháirí
Aoibhinn do cheolta.

Curfá.

Santa Lucia
Light of the gentle moon
shining on the waves
bright and beautiful moon rays,
soft wind sailing
stars high in the sky
the beautiful, beautiful night
is wonderful to us

Chorus:
Listen to the voice singing!
near us the voice without sorrow
Santa Lucia, Santa Lucia!
We love the song.
Here we are in the land of poetry
Santa Lucia, Santa Lucia

when the soft wind blows
sailing around,
We are calmed,
we who are sad.
Yours Naples
Yours the power
Yours the lovelaughter
beautiful your music

Chorus.

Courtesy of Vivian and Jack
IrishPage.com 2002
Replay music: Santa Lucia