<bgsound src="../midi/cnoc.mid" loop="1">
Muíre na Cnoic

Lady of Knock

Scríobhadh an hIomann deas simplí a insíonn scéal Chnoc Mhuire sa bhliain 1976. Rugadh agus tógadh an duine a chum é sa pharóiste. Cuireadh I gcló é sa bhliain ina dhiaidh sin.
The Story of Knock began on the rainy night of August 21st 1879 in County Mayo when Our Lady, St. Joseph and St. John the Evangelist appeared at the south gable of Knock Parish Church.

Many thanks to Caitlin of litriocht.com in Dingle, Ireland for researching and typing the original Irish language text.

Rest mouse arrow on the shamrock at the end of the line to reveal phonetics.

Cnoc Muíre

A Bhanríon na h'Éireann!
Céad failte go deo;
As ucht do chuiart chugainn
I gCnoc I Maigh Eo

Curfá

Áivé, Áivé, Áivé Maria
Áivé, Áivé, Áivé Maria.

Tá Rós Órga álainn
Ag bun do choróin;
Ag tabhairt sóláís dúínne,
In aimsir an bhróin.

Curfá

Ar dheis leat, a Mhuire,
Naomh Iósaf atá;
Is ar do chlé gléigeal,
Tá Aspal an Ghrá.

Curfá

I gceartlar na binne,
Tá Altóir an Uain;
Is Cros ann mar chomhartha,
Na hIobairte Buain.

Curfá

I shoilse na n'Aingle,
Gan fearthainn `tá géar
Tá muintir Chnoc Mhuíre,
Ag guí ar an bhféar.

Curfá

A Bhanríon! Ná tréig sinn,
Tabhair cúnamh do chách;
Is beannaigh ár dtírne
Anoisis go brách.

Curfá

Lady of Knock

O Queen of Ireland
A hundred welcomes evermore
Because you visited us
At Knock in Mayo.

Chorus

Ave, Ave, Ave Maria
Ave, Ave, Ave Maria

A beautiful golden rose is
At the bottom of your crown
Offering consolation to people
In time of sorrow.

Chorus

On your right side, O Mary
Stands St. Joseph
On your left in brilliance
Is the beloved apostle.

Chorus

In the center of the gable,
Is the altar of the Lamb;
And a cross there as a sign,
Of the eternal sacrifice.

Chorus

In the brightness of the angels,
Without piercing rain
Are the people of Knock
Praying on the grass.

Chorus

O Queen! Don't forsake us,
Give help to everyone;
And bless our country
Now and forever.

Chorus

The apparition was witnessed by fifteen people, young and old. From this miraculous occurrance Knock has grown to the status of an internationally recognised Marian Shrine. The feast of Our Lady of Knock is celebrated in the church calendar on August 21st.

Céad mile buiochas le Dia agus leis an Maighdin ghlórmhair a thug dúinn an talspednadh seo.".... Bríd Ní Thrinsigh, finné.
A hundred thousand thanks to God and to the glorious Virgin that has given us this manifestation.".... Brigid Trench, a witness.

Téigh ar ais chuig Na hAmhráin - Back to the hymn list.
Ceol arís - Replay music: Our Lady of Knock
Suas leat - top of page