Grásta Iontach - Amazing Grace


Aistriúchán le Uaitéar Stock

A Ghrásta Iontaigh! Is binn an fhuaim!
A shaor 's a shabháil mé,
Bhíos caillte tráth, táim saor ón gcra,
Bhios dall ach chim go glé.

"Sé an Grásta a theagasc faitios dom,
Bhain Grásta an faitíos díom,
Ba luachmhar glé an uair fuair mé,
An creideamh lena gcloim.

Do gheall an Tiarna maitheas dom,
'Sé a bhriathar mo dhúil 's mo chuan,
Mo sciath 's mo scáth I ngach mí-ádh,
An fhaid a bhéas mé buan.

Trí íomai triail, gaiste's baol,
Do tháinig mé folláin,
A Ghrásta tréann am'choimeád ón léan,
Am'thabairt abhaile slán.

Nuair a bhéimid ann na mílte bliain,
Ag soilsiú lonrach glé,
Ní laghdófar na laethanta lion,
Againn chun moladh Dé.

Amazing Grace! How sweet the sound!
That saved a wretch like me.
I once was lost, but now I'm found,
Was blind, but now I see.

'Twas grace that taught my heart to fear
And grace my fears relieved.
How precious did that grace appear
The hour I first believed.

The Lord has promised good to me,
His word my hope secures.
He will my shield and portion be
As long as life endures.

Through many dangers, toils, and snares
I have already come.
'Tis grace that's brought me safe thus far,
And grace will lead me home.

When we've been there ten thousand years,
Bright shining as the sun,
We've no less days to sing God's praise
Than when we first begun.


Sear go Barr - Back to Top
Courtesy of Vivian & Jack, IrishPage.com 2000.