Ná bíodh eagla oraibh - Be not afraid

Apostles in boat

Ach dúirt se leo: "Ná bíodh eagla oraibh. Mise atá ann." And he said to them " Be not afraid. I am with you (always)." ... John 6:20."

by Robert J. Dufford, SJ

1. You shall cross the barren desert, but you shall not die of thirst.
You shall wander far in safety though you do not know the way.
You shall speak your words in foreign lands and all will understand.
You shall see the face of God and live.

le Seán Ó hAonasa

Trasnóidh sibh an fásach seasc, ach ní gheobhaidh sibh bás den tart.
Beidh sibh ag falróid slán cé nach eol daoibh an tslí.
Labhróidh sibh bhur fhocail i dtíortha iasachta agus tuigfidh cách.
Feicfidh sibh aghaidh Dé agus fanfaidh sibh beo.

Chorus:
Be not afraid.
I go before you always.
Come follow me,
and I will give you rest.

Curfá
Ná bíodh eagla oraibh.
Téim romhaibh i gcónaí.
Taraigí Liom.
Agus tabharfaidh Mé suaimhneas daoibh.

2. If you pass through raging waters in the sea, you shall not drown.
If you walk amid the burning flames, you shall not be harmed.
If you stand before the power of hell and death is at your side,
know that I am with you through it all.

Chorus:

Má théann sibh tríd uisce fraochta san mhuir, ní báfaidh sibh.
Má shiúlann sibh i measc na bladhmanna dóiteacha, ní goinfear sibh.
Má sheasann sibh os comhair chumhacht ifreann, le bás taobh libh,
Bíodh a fhios agaibh go bhfuil Mé libh tríd an uile rud.

Curfá

3. Blessed are you poor, for the kingdom shall be yours.
Blest are you that weep and mourn, for one day you shall laugh.
And if wicked men insult and hate you all because of me,
blessed, blessed are you!

Chorus:

Beannaithe sibh na bochtáin, mar is agaibh a bheidh an ríocht.
Beannaithe sibh atá ag caoineadh agus ag gol, mar beidh sibh ag gáire lá éigin.
Agus má mhaslaíonn 's ghortaíonn na drochfir sibh, ar Mo shon,
Beannaithe, beannaithe atá sibh!

Curfá

Courtesy of Vivian and Jack Hennessey, IrishPage.com Sept. 2005
Aistriuchán le Seán Ó hAonasa
Cuidi˙ ˇ Proinsais Osborne
Song by Robert J. Dufford, SJ and New Dawn Music 1975
Based on Is. 43:2-3 ; Luke 6:20 ff
Replay background music: Be not afraid
Back to home page


Filleadh go liosta
Back to Songs List