<bgsound src="../songs/carolan/ohara.mid" loop="1">

Now guitar.gif   presenting Biobla Naofa - Holy Bible

Psalm 1 Is aoibhinn don fhear - Happy is the man
Psalm 8 A Thiarna, ár dTiarna - O Lord, our Lord
Psalm 22 A Dhia liom, A Dhia liom - My God, my God
Psalm 23 An Tiarna m'Aoire - The Lord is my shepherd +
Psalm 42 A shantaíonn an eilit - As the deer longs for water +
Psalm 127 Mura ndéana an Tiarna - Unless the Lord build
Psalm 130 As na duibheagáin - Out of the Depths
Psalm 133 Féach! nach maith - See how good it is +
Psalm 136 Tugaigí buíochas - Give Thanks
Psalm 137 Sruthanna na Bablóine - By the Rivers of Babylon -
Psalm 139 Cá háit a rachaidh mé - Where can I go..
Psalm 150 Molaigí Dia - Praise the Lord

Background music: O'Hara's Cup
Courtesy of Vivian & Jack Hennessey IrishPage 2001