An Phaidir Suaimhneas - The Serenity Prayer
An Phaidir Suaimhneas - The Serenity Prayer


An trá ag Cím, Co. an Clár - Beach at Keem, Co Clare

Rest mouse arrow on the red box at the end of each section to reveal phonetics. If phonetics do not show, then turn Javascript on.

A Dhia,
deonaigh dom an suaimhneas
chun glacadh le rudaí
nach féidir liom a athrú,

misneach chun rudaí a athrú nuair is féidir,
agus gaois
chun an difríocht a aithint.

O Lord,
grant me the Serenity
to accept the things
I cannot change

the courage to change the things I can,
and the wisdom
to know the difference.

Courtesy of Vivian & Jack Hennessey
IrishPage March, 2003
Back to Prayer Index
Back to Home Page
Courtesy of the AA General Service Office in Dublin
Background Music: Dawning.mid