Admhaim - Confiteor

forgiven sinner He breathed on them and said: "...whose sins you shall forgive they are forgiven them, whose sins you shall retain, they are retained." John 20:22.

D'análaigh sé orthu agus dúirt leo: "Na daoine a maithfidh sibh a bpeacaí dóibh, beidh siad maite dóibh; na daoine a gcoinneoidh sibh a bpeacaí, beidh a bpeacaí coinnithe." Eoin 20:22.

"Neither will I condemn you. Go and sin no more." John 8:11.

"Ní dhaoraimse thú ach oiread. Imigh leat agus ná déan peaca aris as seo amach." Eoin 8:11.

"I tell you truly, this day you will be with me in Paradise." Luke 23:39.

"Deirim leat go fírinneach, beidh tú in éineacht liom inniu i bparthas." Lúcás.

Christ rescues the sinner

I confess to almighty God,
and to you my brothers and sisters,
that I have sinned exceedingly
in thought and word,
in what I have done,
and in what I have failed to do,

through my own fault,
through my own fault,
through my own most grevious fault.

Therefore,
I ask blessed Mary ever Virgin,
and all the angels and saints,
and you, my brothers and sisters,
to pray for me to the Lord our God.

May Almighty God
have mercy on us,
forgive us our sins,
and bring us to everylasting life.
Amen.

Admhaim do Dhia uilechumhachtach,
agus daoibhse, a bráithe,
gur pheacaigh mé go trom
le smaoineamh agus le briathar,
le ghiomh,
agus le faillí,

trí mo choir féin,
trí mo choir féin,
trí mo mhór choir féin,

Ar an ábhar sin,
impím ar Naomh Mhuire sior Ógh,
ar na haingil agus ar na naoimh,
agus oraibhse, a bhráithre,
guí ar mo shon chun an Tiarna Dia.

Go ndéana Dia uilechumhachtach
trócaire orainn,
go maithe Sé ár bpeacaí duinn,
agus go dtreorí Sé chun na beatha sioarí sinn. Ámén.

"Do not live in fear", little flock. It has pleased your father to give you the kingdom." Luke 12:32.
"Ná bíodh eagla oraibh, a thréad bheag, óir ba ghnaoi le bhur nAthair an ríocht a thabhairt daoibh."
Lúcás 12:32.

forgiven sinner
Courtesy of Vivian and Jack Hennessey
IrishPage.com January 28, 2003
Abhaile arís: Back to Home Page