An Timpiste - The Accident

car
A léitheid de raic é sin - What a wreck

Tharla timpiste carr idir sagart Éireanach agus rabbi Giudach lá.
There was an automobile accident one day involving an Irish priest and a Jewish rabbi.
Thainig an beirt aca amach as a gcarrana agus thuisligh siad anon go taobh an bhothair.
They both got out of their cars and stumbled over to the side of the road.
"áí bhé!" arsa an rabbi. "A léitheid den raic sin!"
The rabbi said, "Oy vey! What a wreck!"
"An bhfuil tú go maith, a Rabbi?", d’fhiafruig an sagart,
The priest asked him, "Are you all right, rabbi?"
"Muise, táimse maith go leor, ach táimse ar ballcrith," ar seisean.
The rabbi responded, "Yes, but I'm trembling all over."
Thog an sagart flaigín uisce beatha as póca a chóta agus dubhairt,
The priest took a flask of whiskey from his coat pocket and said,
"Seo, ól sloigín as sin. Cuirfidh sé foighne ionat."
"Here, drink some of this. It will calm your nerves."
Thog an rabbi an fleasc agus dól sé é go léir.
The rabbi took the flask and drank it all down.
"Bhuel,” arsa an rabbi, “cé’n saghas scéal a bhéidh agat le h-innsint dóibh ghardai?”
"Well," said the rabbi, "what are we going to tell the police?"
"Muise," arsa an sagart, "Níl fhíos agam cad a mbéidh túsa ag rá leo.
"Indeed," said the priest, "I don't know what your aft' to be tellin' them.
ach béidh mé ag innsint nach míse an te a bhí ag ól."
but I'll be tellin' them I wasn't the one drinkin'."
shamrock

Mora na maidine dhuit agus chuid eile an lae dhuit féin

Courtesy of Jack & Vivian, IrishPage.com 2003, March 2007
Ceartuchan ó Caoimhgháin Ó Brolcháin
Replay music: Star of the County Down
Ar ais: Back to Joke Index