Madra bocht marbh.


A Poor dog dies..

Bhí Muldoon ina chónaí faoin tuath in Éireann agus bhí madra aige.
Muldoon was living in the country in Ireland and he had a dog

Bhí Muldoon an-cheanúil ar an madra sin, ach lá amhain fuair an madra bás agus an madra ag mún.
Muldoon was very fond of that dog, but one day while the dog was doing a weewee, the dog died.

Chuaigh Muldoon chun an tsagairt agus a deir Muldoon:
Muldoon went to the priest and Muldoon says:

"A Athair, fuair mo mhadra bocht bás. An féidir leat Aifreann na Marbh a rá?"
Father, my poor dog died. Can you say a Mass of the Dead?

Deir an Sagart: "Gabh mo leithscéal a Mhuldoon. Ni féidir Aifreann na Marbh a rá d'ainmhí.
The priest says: "I'm sorry, Muldoon. I can't say a Mass of the Dead for an animal.

Tá teach pobal nua thíos an bóthar, agus ag Dia atá a fhios cad é an creideamh atá acu. Iarr orthu."
There is a new Protestant church down the road, and God only knows what they believe. Ask them.

Deir Muldoon: "Smaoineamh maith atá ann. Beidh mé ag fiafraí gan moill.
Muldoon says: "Good thought there. I will inquire at once.

Céard do bharúl? An mbeadh 5,000 punt go leor le haghaidh na seirbhíse?"
What's your opinion? Will 5,000 Pounds be enough for the service?

Deir an Sagart: "Damnú ort a Mhuldoon! Cén fáith nár dhúirt tú liom gur Caitliceach an madra?"
The priest says: Damm you, Muldoon! Why didn't you tell me the dog was a Catholic?

IrishPage.com August 2003
Courtesy of Jack & Vivian
Replay music: Star of the County Down
Ar ais: Back to Joke Index