.
Tuathail sa Phub - O'Toole in the Pub.

pic of drinker
Tuathail - O'Toole

Chuaidh an tÁth Ó Murchú isteach sa phub i nDun na nGall uair amhain agus dúirt se leis an gcead duine a casann se air," An maith leat dul chun na bhflaitheas?"
Fr. Murphy came into the pub in Donegal one time and said to each one he met, "Do you want to go to heaven?"
"Ó, ba mhaith, a athair," ar seisean." Téigh anonn, mar sin, agus bí i do sheasamh in aice leis an bhfalla."

"O, that would be good Father," he said." "Go over there, then. and stand by the wall."
Ansin chur an sagart an cheist ceanna ar an dara duine a chas sé air: "An maith leatsa dul chun na bhflaitheas?"

Then the priest asked a question to the second person he met: "Do you want to go to heaven?"

Ó, ba mhaith liom cinnte!" fhreagar seisean ar an modh céanna." Bí i do sheasamh in aice leis an bhfalla ud thall, mar sin," dúirt an sagart.

Certainly, Father," was the man's reply.
"Then stand over there against the wall," said the priest.

Cad do tharla an céad noimead eile ach shuil Tuathail isteach agus bheannaigh sé don sagart. "An maith leatsa dul chun na bhflaitheas a bhuachaill?" dúirt an tÁth. Ó Murchú.

What happened the next minute but O'Toole came in and greeted the priest. "Do you want to go to heaven, boy?" said Fr. Murphy.

"A...ni mhaith, a athair..." arsa seisean. "Ní creidim an méid sin!" dúirt an sagart. "Bhfuil tú cinnte nach maith leat dul chun na bhflaitheas núair a gheibheann tú bás?"

"A I don't want to, Father..."said he. The priest said, "I don't believe this. You mean to tell me that when you die you don't want to go to heaven?"

"A, níor thuigeas i gceart thú a athair... Nar cheap mé go rabhais ag iarraidh slúa a chur le cheile chun dul ann anois direach?" ars' Tuathail .

O'Toole said, "Oh, when I die, yes. I thought you were getting a group together to go right now."

Courtesy of Jack & Vivian, IrishPage.com May 2008
Aistriuchán ó Caoimhghín Ó Brolcháin
Replay background music: The Moonshiner

Return to Home Page


Filleadh go liosta
Click icon above to go back to Joke List