<bgsound src="../midi/old-maid.mid" loop="1">
Sa Chúiart - In the Courtroom

An t-Abhcoide agus Finné - The Counselor and a Witness


1. I mbaile beag in iarthar na h-Éireann bhí seana bhean aosta sa chúirt don chéad uair dí agus bhí uirthi fianaise a thabhairt.

1. In a small town in the west of Ireland an old woman was in court for the first time and she had to give testimony.
2. Ar eagla go mbeadh imní eigin uirthi, thainig an t-abhcoide anonn cuichi agus d'fhiafraig dí agus cuma an-chairdiúil, cineálta air,"A bhean Uí Mhurchú, an bhfuil aithne agat orm ?"

2. For fear that she might be at all nervous, the prosecuting counsel came over to her and with a friendly air about him enquired, "Mrs Murphy, do you know me ?"

3. D'fhéach sí idir a dhá súil air agus dúirt ,"Muise bhí sean aithne agam ortsa ó bhís i do gharsúinín agus caithfidh mé a rá gur mór an dioma dod' thuismitheóiri i gcomhnuí thú mar is breagadóir agus caimiléir thú a dhéanann cúblail ar gach aoinne pé uair is féidir leat !"

3. She looked at him between the two eyes and replied," Musha, I have old acquaintance with you since you were a little boy and I must say that you were a great disappointment to your parents always because you are a liar, a cheat and you manipulate everyone whenever you can."

4. Bhain an freagra seo an t-anáil de! I gceann cupla nóimeataí shin sé a mhéir trasna na seomra i dtreó an abhcoide cosanta agus dúirt, "Agus, a bhean uasail, an hhfuil aithne agat ar an t-abhcoide cosanta ?" 4. This answer knocked the breath out of him. After a few moments, he pointed his finger across the room towards the defence counsel and said, "And, madame, do you know the defence counsel ?"

5. "Ó, nach raibh sean aithne agam air, an diabhail ud ó bhí sé ag dul síos an bothair agus srón smugach air. Liudramán biogóideach a bhí ann le fada an lá. Tá dúil san ól aige agus bionn sé de shíor ag rith i ndiaidh mná eile agus a bhean chéile bhocht ina suí in aice na tine sa bhaile i ngan fhios, an creatúirín bocht.

5. "Oh, haven't I an old acquaintance with him, that divil, since he was going down the road with a snotty nose. A lazy bigot he has been this long time. He is addicted to the drink and he's always running after other women whilst his poor wife sits by the fire at home knowing nothing about it, the poor cratur."

6. Ghlaoch an breitheamh ar an mbeirt dlíodóir agus d'iarr ortha teacht i leith cuige. "Ar bhur mbeatha a amadain gan chiall, ná fiafraigh dí an bhfuil aithne aici ormsa !" arsa sé os iseal go nimhneach.

6. The judge called the two lawyers and asked them to approach him. "For your lives, you brainless fools, don't ask her if she knows me !" he said in a low, venemous voice.

One of the landmarks of Dublin with its large drum and shallow dome, and visible all along the Liffey, the Four Courts derives its names from the four divisions that traditionally were the judicial system in Ireland. These were: Chancery, King's Bench, Exchequer, and Common Pleas.

Courtesy of Jack & Vivian, IrishPage.com April 2009
Aistriuchán le Caoimhghín Ó Brolcháin
Replay background music: Old Maid in a Garret,
sequenced by Frank Lennon.
Picture to the left courtesy of 4 courts press.


Filleadh go liosta
Click icon above to go back to Jokelist