<bgsound src="../midi/croppy.mid" loop="1">
Faigheann an Bhean Chéile bás - The wife dies.


Cúpla Sonasach - A happy couple

    Rest your mouse arrow on an Irish word to reveal pop-up phonetics
Bhí fear ann uair amhain agus bhí bean chéile an-gruama a bhí i gcomhnuí ag gearradh aige. Cad do tharla ach chuaigh siad ar saoire go dtí Iarúsailéim. Ní rabhadar sa tir sin ró-fhada go bhfuair an bhean bás.

There was a man one time and he had a very bad-tempered wife who was always nagging at him. What happened but they went on holiday to Jerusalem. They weren't in that land too long when the wife died.

Dubhairt adhlacóir leis, "Tá dhá rogha agat a dhuine uasail . Is féidir do bhean a shealadh thár nais abhaile go dtí an Chondae Ciarraí ar 5.000 Euro, no sise a adhlacadh anseo sa Tir Naofa ar 800 Euro. Cad é do rogha rud ?"

An undertaker told him, "You have two choices sir. You can send your wife back home to County Kerry for 5,000 Euros or you can bury her here in the Holy Land for 800 Euros. What is your choice ?"

Dhéan an fear mactnamh go cheann tamaillín agus ansin dhubhairt se go mba fearr leis an chorp a sheoladh thar nais abhaile agus ba chuma leis an luach. D'fhiafruig an t-adhlacoir de, "In ainm Dé, a bhuachaill, cad na thaobh agus an luach seoladh abhaile níos aoirde, nach cuireann tú sa talamh anseo i ?" The man thought for a little while and then he said that he would prefer to send the corpse back home and that the price didn't matter to him. The undertaker asked him, "In the name of God, boy, why - and the price for sending her home so much higher - don't you put her into the ground here ?"

D'fhreagair an fear,"I bhfad ó shin d'adhlacadh fear sa tir seo agus i gcionn trí laetha d'éirigh sé as arís ! Ba mhaith liomsa féin bheith cinnte nach mbeidh an scéal céanna le h-innsint agam féin !" The man answered, "Long ago a man was buried in this land and at the end of three days he rose again! I just can't take that chance"

The pop up phonetics are an approximation by a student of Irish. For standard phonetic code, consult the dictionary Foclóir Póca.

Courtesy of Jack & Vivian, IrishPage.com June 2007
Cabhair ó Caoimhghín Ó Brolcháin
Pop-ups ó Seán Ó hAonghusa
Replay background music: Croppy Boy sequenced by Barry Taylor

Filleadh go liosta
Click icon above to go back to Jokelist