Pádraig agus Michéal

Pat drinking Mike drinking

Bhí Pádraig agus Michéal sa teach tabhairne ag ól agus bhí siad go maith.
Pat and Mike were drinking in the pub and they were feeling good.

Bhí siad ag feachaint tríd an bhfuinneog ar an teach transna an bhóthair.
They were looking out the window at the house across the street

Teach flapachain b'ea é.
This was a house of prostitution.

Thánig duine nó béirt, ó am go ham, agus tríd sa doras tí leo.
One or two people came from time to time, and went in the door of the house.

Ansin chonaic Pádraig an tUrramach Protastantúnach ag teacht agus isteach sa teach leis.
Then Pat saw the minister coming, and go in the house.

"An bhfuil sé gan náire, fear Dia mar sin?", arsa Michéal.
"Doesn't he have any shame, a man of God like that?" said Mike.

Ansin tagann Raibi Giudach agus isteach sa theach leis.
Then a Rabbi comes and goes in the door.

"An bhfuil sé gan náire, fear Dia mar sin?", arsa Pádraig.
"Doesn't he have any shame, a man of God like that?" said Pat.

Ó bhí sé ag éirí deanach, d'éirigh Pádraig is Michéal, d'fhág siad síneadh láimhe, agus amach leo.
Since it was growing late, Pat and Mike got up, left a tip and went out.

Ansin chonaic siad an sagart ag teacht agus isteach sa teach leis.
Then they saw the priest coming and he went into the house.

"Is trua sin", arsa an bhéirt. Is doigh liom go bhfuil duine de na caíliní bochta istigh tinn.
"It's a shame," the two of them said. I suppose one of the poor girls inside is sick

Tá an sagart ag dul a cuir Óla Dheanach uirthi.
The priest is going to administer the Last Rites."

Courtesy of Vivian and Jack Hennessey
Replay music: Rj26.mid
IrishPage.com 2002
Ar ais: Back to Joke Index