<bgsound src="../midi/croppy.mid" loop="1">
Éireannach Thár Sáile - An Irishman abroad


Ubh bhruithte - Boiled egg

B'Éireannach imeacht go Meiriceá roinnt blian o shin.
Bhí sé an-uaigneach nuair shrois se an tír sin.

An Irishman had to go to America some years ago.
He was very lonely when he reached that country.

Chuaidh sé isteach i bproinn-teach i Nua Eabhrach, shui sé síos chun boird

He went into a restaurant in New York, sat down at the table

agus d'iarr sé pota tae, ubh bhruithte agus focal cineálta ar an bhfear freastalaí a tháinig
cuige.

and asked for a pot of tea, a boiled egg and a kind word from the waiter who came to him.

Fuair an fear freastalaí - fear gorm a bhí ann -

The waiter - he was a black man -

an tae agus an ubh agus bhí sé ar tí imeachta leis ansin.

got the tea and the egg and he was about to depart then.

"Nah bhfuil focal cineálta agat do dhíbeartach bhocht atá i bhfad ó n-a thír dhúthchais ?" ars' an tÉireannach.

"Haven't you got a kind word for a poor exile who is far from his native land ?" asked the Irishman.

D'fheach an fear gorm thart timcheall air go faichillidhe agus dubhairt sé i gcogar leis,
"A dhuine - Ná hith an ubh sin !"

The black man looked round nervously and said in a whisper to him,
"Man - Don't eat that egg !"


Ubh lofa- A rotten egg

Courtesy of Jack & Vivian, IrishPage.com July 2006
Aistriuchán le Caoimhghín Ó Brolcháin
Replay background music: Croppy Boy

Filleadh go liosta
Click icon above to go back to Jokelist