<bgsound src="../midi/coolin.mid" loop="1">
Áit Pairceála - Parking Place

parking car
Cars piled up looking for parking spots

Put your mouse arrow on an the Irish words
to view their meaning.

Bhí Pádraig ag tiomáint a ghluaisteán síos an bóthar agus deifir air mar dob éigean dó dul go dtí crinniú tabhachtach agus ní raibh fhéidir leis teacht ar áit pairceála ar bith.
Paddy was driving down the street in a sweat because he had an important meeting and couldn't find a parking place.
D'fhéac sé suas ar neamh agus thosnaigh sé ag guí: "Déan trócaire orm a Thíarna!
Looking up to heaven he began to pray: "Lord take pity on me.
Má bhfaighim áit pairceála rachaidh mé chun aifreann gach Día Domhnach go deire mo shaol agus tabharfad suas uisce beatha Gaelach."
If you find me a parking place I will go to Mass every Sunday for the rest of me life and give up me Irish Whiskey".
Go míorúilteach, chonnaic sé áit pairceála go díreach os a chomhair amach.
Miraculously, a parking place appeared.
D'fhéac Pádraig suas ar neamh arís agus dúirt, "Ná bac leis a Thíarna, fuair mé áit ar m'aonar."

Paddy looked up again and said, "Never mind Lord, I found a place meself."

The pop up phonetics are by an Irish speaker. For standard phonetic code, consult the dictionary Foclóir Póca.

Scéilín 7 Aistriuchán ó Caoimhghín Ó Brolcháin as Sasana
Foghraiocht (popups) ó Gearóid Ó hAnnaig as Lucsamburg
Since this is a joke and there is no proper music to it just
replay background music: Coolin
Courtesy of Jack & Vivian, IrishPage.com January, 2007

Filleadh go liosta
Click icon above to go back to Jokelist