<bgsound src="../midi/francis.mid" loop="1">


Eifisigh 4:1-6 - Ephesians 4:1-6


Pope Benedict XVI

The Bavarian Pope, Benedict XVI visited the United States in April 2008 and during this visit had an ecumenical prayer service in New York City with Protestant and Orthodox leaders. At that service the following passage from the letter of St. Paul to the Ephesians was read.

áim ag impí oraibh, dá bhrí sin, agus mé i mo ghéibheannach ag an Tiarna, bhur saol a thabhairt go cuí de réir na gairme atá faighte agaibh

I plead with you, then, as a prisoner for the Lord, to live a life worthy of the calling you have received,

2. agus sibh a bheith lán d’uirísle, de láchas agus d’fhoighne. Cuirigí suas go carthanach le chéile
with perfect humility, meekness, and patience, bearing with one another lovingly.

3. agus déanaigí bhur ndícheall chun an aontacht a thagann ón Spiorad a choimeád faoi cheangal na síochána.
Make every effort to preserve the unity which has the Spirit as its origin and peace as its binding force.

4. Aon chorp amháin agus aon Spiorad amháin atá ionaibh faoi mar nach bhfuil ach aon dóchas amháin agaibh ó fuair sibh bhur ngairm ó Dhia. There is but one body and one Spirit, just as there is but one hope given to all of you by your call.

5. Níl ann ach aon Tiarna amháin, aon chreideamh amháin agus aon bhaisteadh amháin.

There is one Lord, one faith, one baptism,

6. Níl ann ach aon Dia amháin atá ina Athair ag cách: é os cionn cách agus ag gníomhú i gcách agus istigh i gcách uile.

one God and Father of all, who is over all, and works through all, and is in all.

Courtesy of Vivian & Jack Irishpage.com April 2008.
Irish Scripture from Biobla Naofa trans by
Mons. Pádraig Ó Fiannachta (Fr. Fenton)
Replay background music: Prayer of St. Francis


Filleadh go clár
Back to Index